Револверна карабина "REMINGTON 1858 New Army"

Това е една от първите преднопълнещи револверни карабини. В годините след Гражданската война, производителите на преднопълнещи оръжия действащи с черен барут произвеждат карабинна версия на револверът Remington 1858 New Army в ограничени количества. Тя се отличава с лесното си обслужване, компактност и висока надеждност. Около 3,000 бройки са произведени между 1866 и 1879.

 

 

This is one of the first muzzle loading revolving carbines. In the years following the Civil War, the black powder firearms maker also manufactured a carbine version of the 1858 New Army, the 1858 Target Carbine, in smaller numbers.It differentiates itself for its easy handling and reliability. About 3.000 models were produced between 1866 and 1879.