Револвери "Le Mat"

Най-необикновения и уникален -и със сигурност най-известния след Гражданската война в САЩ сред всички преднопълнещи револвери носи името на Льо Мат. Жан Александър Франсоа Льо Мат, от френски произход, напуска през 1843 г. Съединените щати, за да завърши медицинското си образование. По-късно се установява в Ню Орлиънс, където се жени за млада американка, братовчедка на Пиер-Гюстав Туатанд Беаурегард, генерал от армията на Конфедерацията, който насърчава и финансира дръзките идеи на Льо Мат в различни области като медицина, навигация и огнестрелно оръжие. Льо Мат разработва и създава заедно с генерала един необикновен модел револвер, използван много от кавалерийските офицери на Конфедерацията (сред другите, тези на славния 8-ми полк на Джорджия) , Военноморските сили на Конфедерацията както и офицери от пехотата са ползвали този пистолет за лично оръжие. Военните изобретения на д-р Льо Мат привличат вниманието на губернатора на Луизиана, който го произвежда за полковник и го назначава за помощник - лагер на 16 април 1859. Отначало поради Гражданската война моделите Le Mat се произвеждат във Филаделфия. Производството, коети е било контролирано от Конфедерацията по-късно е преместено във Франция. Le Mat вероятно е най-романтичният, уникален и впечатляващ револвер произведен някога. Този, оригинално произведен като 9 заряден .42 или .36 Кал. револвер с допълнителна централна гладка цев от .16 Кал. дава на Конфедерацията значително предимство пред своите противници.


Сега Le Mat е отново перфектно пресъздаден от F.lli Pietta за колекционери и историци в три основни модела:

-Кавалерийски- с предпазител на спусковата скоба и халка за ремък на ръкохватката.

-Военноморски-с обикновена спускова скоба без халка за ремък на ръкохватката.

-Армейски- подобен на Военноморският, но с отвор за закачане на ръкохватката.

Всички модели са с 9 заряден барабан .44 Кал.+ 1 гладка цев .20 Кал. и са оборудвани с орехови набраздени  ръкохватки.

 

 

 

The most unusual - but certainly the most famous since the Civil War -among all the black powder revolvers bears the name of Le Mat. Jean Alexandre Francois Le Mat, of french origin, left in 1843 for the United States in order to accomplish his medicine studies. Afler establishing himself in New Orleans, he married an american young girl, cousin of Pierre-Gustave Tuatant Beauregard, a general of the Confederate Army, who encouraged and financed the audacious ideas of Le Mat in diverse fields like medicine, navigation and firearms. Le Mat devised and created together with the general a new revolver used by many Confederate cavalry officers (among the other, those of the glorious I 8th Regiment of Georgia) and by the Confederate States Navy: many infantry, officers carried this gun as their personal sidearm. Dr. Le Mat's military inventions brought him to the attention of the governor of Louisiana, who made him a colonel and appointed him as aide~de-camp on April 16, 1859. The first Le Mat models were produced in Philadelphia due to the Civil War, the production, still going to the Confederate States, was moved to France. The Le Mat was probably the most romantic and impressive revolver ever manufactured. This 9 shot .44 cal. revolver with a central single shot barrel of approx. .65 cal. gave the Confederates a considerable edge over their adversaries. Now the Le Mat has been perfectly re-created by F.lli Pietta for collectors and historians in the 3 main models : CAVALRY, with spur trigger guard, lever type barrel release, cross pin barrel selector and a lanyard ring, NAVY with knurled pin barrel release and spur barrel selector, ARMY similar to the Navy mod. with cross pin barrel selector. All models feature hand checkered walnut grips.