Политика за конфиденциалност

 

Политика за конфиденциалност

 

 

Политика за конфиденциалност в отношение на информацията на www.blackpowder-bg.com (наричан "Сайта") собственост на фирма Арт Пром 2011 ЕООД.

 

Тази политика за запазване на конфиденциалността на информацията е приложима по отношение на този сайт. Когато излизате от този сайт, приканваме Ви да се запознаете с политиката за запазване на конфиденциалността на информацията, която се отнася за сайта, който разглеждате. Ако не сте съгласни с тази политика за конфиденциалност в отношение на информацията, умоляваме Ви да не ползвате този сайт.

Чрез осъществяване на достъп до този сайт Вие изразявате съгласието си със условията на тази политика за запазване на конфиденциалността на информацията.

 

Автоматично събирана информация, която не е от личен характер

 

Арт Пром 2011 ЕООД се придържат към защитаването на личната информация на посетителите на страниците им в мрежата. Необходимо е да се отбележи, че ние може да предоставиме обобщена статистическа информация за нашите клиенти, продажбите, характера на трафика, както и свързана със сайта информация на утвърдени трети страни, но такава статистическа информация няма да включва никаква информация, позволяваща идентифициране на личността.

 

Лична информация

 

С оглед на отговаряне на Вашите въпроси, във връзка с изпълнението на Вашите искания или за управление на нашите интерактивни клиентски програми, може да се наложи да Ви попитаме относно определена лична информация, като например, името Ви, адреса, адреса на електронната Ви поща, както и за телефонния Ви номер. Ние може да използваме подобна информация за предоставяне на отговори на Вашите въпроси или за осъществяване на контакт с Вас по електронната поща или телефона, за да Ви информираме за нови продукти, услуги или промоции, които могат да бъдат предложени от нас. Ако поръчате даден продукт, поискате определена услуга или изпратите някакъв материал за този сайт, на нас може да ни се наложи да влизаме във връзка с Вас относно допълнителна информация, която да се изисква за обработването или изпълнението на Вашата поръчка и/или заявка за услуга. Обаче, освен ако не е било предизвикано от съответното законодателство, ние няма да предоставяме тази информация на трети страни без Вашето разрешение, освен когато това е необходимо във връзка с изпълнението на вашата поръчка, с удовлетворяването на Вашите заявки или с управлението на интерактивните клиентски програми. Освен това, с настоящето Вие предоставяте на Арт Пром 2011 ЕООД правото да обменя каквато и да било информация, която е била предоставена от вас, с другите поделения на Арт Пром 2011 ЕООД във връзка с предназначенията, описани по-горе.

В допълнение към информацията от личен характер, която Вие може да ни предоставите, този сайт може да използва технология, която да ни дава възможност да събираме определени технически данни, като например, за Вашия адрес според протокола на Интернет, операционната система на Вашия компютър, типа на Вашия браузер, характера на трафика в мрежата, както и адресите на каквито и да било цитирани страници в мрежата.

 

Сигурност

 

Необходимо е да отбележите, че винаги съществуват известни рискове във връзка с предоставянето на информацията от личен характер, независимо дали това се извършва лично, по телефона или с използването на Интернет, тъй като нито една система или технология не са абсолютно сигурни, защитени против манипулиране или нападения от страна на хакери. Арт Пром 2011 ЕООД са положили всички усилия за вземане на подходящи мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп, неправилно използване и неточности във връзка с вашата лична информация. Така например, ние използваме технологии за шифроване при събирането или пренасянето на информация, която има по-специални изисквания в отношение на сигурността.

 

Точност на събраната информация

 

По своя собствена инициатива или по Ваше искане Арт Пром 2011 ЕООД актуализира, коригира или заличава каквато и да било непълна, неточна или остаряла информация, която се съхранява от Арт Пром 2011 ЕООД във връзка с поддържането на този сайт.

 

Идентифициране на посетителя

 

Отвреме-навреме е възможно към Вашия персонален компютър да бъде изпращана информация, която да ни позволява да Ви идентифицираме. Такава информация е известна обикновено под названието "cookies". Чрез показване кога и по какъв начин нашите посетители използват този сайт, тази информация може да ни помогне да продължим да подобряваме нашия сайт. Ние ще използваме тези “cookies” само за преглеждане на тази информация върху Вашия твърд диск, която е била поставена там от “cookie” от нашия сайт. Използването на такива “cookies” представлява индустриален стандарт и голям брой сайтове в мрежата ги прилагат. Тези “cookies” се запаметяват върху Вашия персонален компютър, а не в сайта. Ако Вие не желаете да получавате “cookies”, или ако желаете да бъдете уведомявани когато те се поставят, Вие имате възможност да конфигурирате Вашия браузър да осъществява това, ако той предлага такава възможност.

 

Непълнолетни

 

На Арт Пром 2011 ЕООД не може да бъде предоставяна каквато и да било информация, която произхожда от лица, недостигнали възрастта 18 години без писменото съгласие на родител или законен настойник, нито лица, недостигнали възрастта 18 години, могат да закупуват или да извършват други такива законни действия чрез този сайт без такова разрешение, освен ако това не е позволено от приложимото законодателство.

 

Промени

 

Ние имаме право да променяме тази политика за запазване на конфиденциалността на информацията, както и да променяме, модифицираме или оттегляме достъпа до този сайт, или до съдържанието на неговите страници по всяко време, със или без предварително уведомяване.